Skip Navigation Links 
Skip Navigation Links
S-au afișat rezultatele sesiunii de înscriere a copiilor la centrele de zi tip creșă pentru anul școlar 2021 - 2022 după etapa de redistribuire

Bucureşti, 14 septembrie 2021

Au fost afișate listele finale după perioada în care părinții au solicitat redistribuirea cererilor aflate pe lista de așteptare (nesoluționate).
Nu vor mai fi luate în considerare cererile privind amânarea frecventării oricărui centru de zi de tip creșă și totodată nu vor fi luate în considerare cererile pentru anularea redistribuirii la Centrul de zi „Sf. Andrei” sau Centrul de zi ”Jiului”.
Părinții au posibilitatea de a-și retrage cererea admisă sau aflată pe lista de așteptare, în situația în care renunță la frecventarea centrului de zi de tip creșă, prin accesarea contului personal creat în aplicație https://cresa.dgaspc-sectorul1.ro .
Părinții care au primit loc în urma redistribuirii la Centrul de zi „Jiului” sau Centrul de zi „Sf. Andrei” nu vor mai rămâne pe lista de așteptare pentru centrul de zi solicitat inițial și nici nu pot depune cereri pentru transfer.
În situația în care locul atribuit la centrul de zi de tip creșă nu va fi confirmat (copilul nu va frecventa centrul de zi) în termen de 30 zile (conform răspunsurilor primite prin e-mail), locurile se vor vacanta.

  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare