Skip Navigation Links

 
Skip Navigation Links
ANUNȚ VALIDARE CANDIDATURI ÎN CADRUL PROCEDURII DE SELECȚIE A UNUI PARTENER PRIVAT- Apelul “Creșterea Incluziunii și Abilitarea Romilor”, Runda a 2 – a de finanțare lansată de Fondul Român de Dezvoltare Socială.

Bucureşti, 06 aprilie 2021

ANUNȚ VALIDARE CANDIDATURI

ÎN CADRUL PROCEDURII DE SELECȚIE A UNUI PARTENER PRIVAT

de tip organizații neguvernamentale, non-profit, înființate ca persoane juridice în România, în cadrul Apelului Creșterea Incluziunii și Abilitarea Romilor”, deschis prin intermediul Programului Dezvoltare Locală, finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014 – 2021 și Guvernul României, Runda a 2 – a de finanțare lansată de Fondul Român de Dezvoltare Socială.

În urma derulării procedurii de selecție a unui partener ONG, în vederea participării în cadrul Apelului “Creșterea Incluziunii și Abilitarea Romilor”, deschis prin intermediul Programului Dezvoltare Locală, finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014 – 2021 și Guvernul României, Runda a 2 – a de finanțare lansată de Fondul Român de Dezvoltare Socială, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 București anunță că au fost depuse două dosare de candidaturi, după cum urmează:

  1.  Asociația Centrul European Pentru Sprijinirea Incluziunii Sociale a Romilor din România (CESIRR);
  2.  Asociația Pentru Dezvoltare și Incluziune Socială (ADIS);

Dosarele au fost validate, întrunind toate criteriile de calificare și selecție stabilite.

Conform procedurii de selecție, termenul limită pentru depunerea contestaţiilor este 07.04.2021, orele 16:00.

  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare