Skip Navigation Links

 
Skip Navigation Links
Fii voluntar în sectorul tău!!

Bucureşti, 01 aprilie 2021

Fii voluntar în sectorul tău!!

 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 București lansează anunțul public privind selecția și recrutarea persoanelor fizice interesate să desfășoare activități de voluntariat în următoarele structuri organizatorice din cadrul instituției:

Unitatea Protejată Nazarcea Grup

Beneficiari/ grup țintă: persoane cu dizabilităţi;

Descriere activități de voluntariat necesare:

 • ceramică, unde lucrul efectiv presupune decorare, pictură, finisaj și glazurare obiecte ceramice;
 • tipografie: activitățile specifice presupun personalizări, grafică și finisări pentru diverse materiale și printuri;
 • croitorie unde se pot realiza produse textile prin croire, cusut, finisări;
 • spălătorie textilă pentru activităţi de călcătorie şi împachetare- obiecte de îmbrăcăminte;

Perioade de desfăşurare: 3-6 luni.

Mențiuni/ Observații: respectând reglementările şi normele în vigoare referitoare la protecţia îmbolnăvirii cu SARS Cov-2.

*La finalul lucrului se desfăşoară activităţi de curăţenie a locului de muncă

  Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități (CabR) Stejărel

Beneficiari/ grup țintă: persoane de sex feminin cu grad de handicap Grav având vârsta cuprinsă între 21-29 ani;

Descriere activități de voluntariat necesare:

 • pentru activitățile educative, cele de recreere și socializare, desfășurate atât în Centrul de Abilitare și Reabilitare, cât și în afara centrului -excursii, plimbări, vizite, evenimente culturale, cumpărături, etc, - pentru formarea deprinderilor de viațăa independentă;

Perioade de desfăşurare: minim 1 an;

Mențiuni/ Observații: șase beneficiare folosesc fotoliu rulant, nouă beneficiare prezintă uneori agitație psihomotorie (auto si heteroagresivitate).

Activitățile se desfășoară în prima parte a zilei (9-13), uneori în week-end (excursii, evenimente).

Respectând reglementările şi normele în vigoare referitoare la protecţia îmbolnăvirii cu SARS Cov-2.

Serviciul Prevenire

Beneficiari/ grup țintă: cetățenii din comunitatea locală a Sectorului 1, aflați în situație de risc de marginalizare socială;

Descriere activități de voluntariat necesare:

 • identificarea cazurilor sociale în comunitate și orientarea către DGASPC Sector 1;
 • monitorizarea prin telefon și acordarea de sprijin persoanelor vârstnice;
 • distribuirea la domiciliu a diverselor forme de sprijin sau ajutoare acordate în natură pentru persoanele greu deplasabile;
 • organizarea de activități socio-culturale sau educative pentru copiii proveniți din familii defavorizate;

Perioade de desfăşurare: permanent sau după caz, ori de câte ori este nevoie.

Mențiuni/Observații: respectând reglementările şi normele în vigoare referitoare la protecţia îmbolnăvirii cu SARS Cov-2.

Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități (CIAPAD) Sf.Elena

 

Beneficiari/ grup țintă: beneficiarele Centrului Sf.Elena

Descrierea activități de voluntariat necesare:

 • activități de petrecere a timpului liber cu beneficiarele- însoțire în parc, vizite la muzee, organizarea de ateliere creative;
 • ajutor la distribuirea mesei și hrănirea persoanelor imobilizate;
 • jutor în amenajarea spațiului personal pentru fiecare beneficiară;

Perioade de desfăşurare: în funcție de activitatea dorită,10.00-12.00; 15.00-18.00

Mențiuni/ Observații: respectând reglementările şi normele în vigoare referitoare la protecţia îmbolnăvirii cu SARS Cov-2.

Modulul Pavilionar de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică ”Alexandra”

 

Beneficiari/ grup țintă: personae de sex feminin cu grad de handicap Grap având vârste cuprinse între 11-26 ani.

Descrierea activități de voluntariat necesare:

 • kinetoterapie pentru combaterea spasticității, corectarea posturii, gimnastică respiratorie, tonifiere musculatură și masaj terapeutic;
 • terapie psihologică pentru scăderea agitației motorii creșterea calității vieții, dezvoltare de abilități motrice, creșterea toleranței la frustrare, dezvoltare de comportamente sociale, scăderea episoadelor de auto și heteroagresivitate;
 • stimulare senzorială și perceptive.

Perioade de desfăşurare: pe parcursul anului 2021;

Mențiuni/ Observații: activitățile se vor desfășura în cadrul centrului, respectând reglementările şi normele în vigoare referitoare la protecţia îmbolnăvirii cu SARS Cov-2.

Pentru a se înscrie în programul de voluntariat, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 1. să aibă vârsta legală de 18 ani;
 2. să cunoască limba română scris şi vorbit; în cazul cetăţenilor străini, organizaţia gazdă poate să-i pună acestuia la dispoziţie un interpret.
 3. să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. să aibă o stare de sănătate corespunzătoare activităţilor de voluntariat propuse de organizaţia gazdă; starea de sănătate se probează cu adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie sau de către unităţi sanitare abilitate și se validează prin fișa de aptitudini eliberată de medicul de medicina muncii;
 5. să nu aibă antecedente penale care să-i facă incompatibili cu activitatea de voluntariat desfăşurată şi să nu fi fost condamnat pentru săvârşirea unor infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de fals ori a unor fapte de corupţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea (cazier judiciar și certificat de integritate comportamentală);
 6. să nu fi desfăşurat activitate de poliţie politică, aşa cum este definită prin lege (declaraţie pe proprie răspundere).

Documente necesare:

 1. formular de înscriere completat (DOC);
  2. copii după actele personale ale canditatului, carte de identitate în termen de valabilitate, acte de studii, diplome competențe/ calificării;
 2.  Cv actualizat;

4. declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal (DOC );
5. cazier judiciar, pentru canditatul acceptat;
6. certificatul de integritate comportamentală , pentru canditatul acceptat;
7. adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie din care să reiasă că este apt de muncă/ clinic sănătos, pentru candidatul acceptat


Copiile documentelor de mai sus vor fi transmise în format electronic pe adresa de email comunicare@dgaspc-sectorul1.ro; registratura@dgaspc-sectorul1.ro, în format JPG sau PDF, într-un singur mesaj, iar la subiectul mesajului se va scrie opțiunea pentru care candidați și numele dvs.

  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare