Skip Navigation Links

 
Skip Navigation Links
INFORMARE, începând cu data de 01.02.2020, persoanele interesate să depună documente în scopul evaluării/reevaluării situației socio-medicale în vederea încadrării în grad și tip de handicap pot depune actele necesare și în format electronic

Bucureşti, 29 ianuarie 2020

INFORMARE,

                              

Începând cu data de 01.02.2020, persoanele interesate să depună documente în scopul evaluării/reevaluării situației socio-medicale în vederea încadrării în grad și tip de handicap pentru persoane cu vârsta peste 18 ani împliniți cu domiciliu pe raza sectorului 1, pot depune actele necesare și în format electronic la adresa de email evaluarehandicapadulti@dgaspc-sectorul1.ro.

Fiecare e-mail transmis va fi înregistrat prin Serviciul Registratură din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1, urmând ca în termen de cinci zile lucrătoare, ce decurge începând cu următoarea zi de la primirea e-mailului inițial, persoanele în cauză să fi informate prin intermediul adresei de e-mail, asupra:

§  datei planificată la care acestea urmează a se prezenta în vederea evaluării în cadrul

   Serviciului de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap și monitorizare din

   cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1 – București,

   și

§  în cazul unui dosar incomplet, vor fi solicitate documentele necesare în vederea

   completării acestuia în vederea obținerii unei încadrări într-un grad și tip de handicap.

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta telefonic la numărul 021/222.77.73 sau puteți accesa următorul link: http://www.dgaspc-sectorul1.ro/pagina.aspx?pid=90&keyn=33 .

 

  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare