Skip Navigation Links

 
Skip Navigation Links    
 
DGASPC Sector 1 vine in sprijinul familiilor evacuate

Bucureşti, 07 noiembrie 2017

DGASPC Sector 1 prin Serviciul Prevenire vine în sprijinul familiilor evacuate dintr-un imobil retrocedat, de pe raza sectorului 1, prin acordarea unui ajutor de urgenţă pentru plata chiriei.

Pentru a beneficia de acest ajutor, persoanele singure sau familiile, trebuie să prezinte toate actele care dovedesc statutul de persoană evacuată (contractul de închiriere pentru locuinţa de unde a fost evacuată, Dispoziţia Primarului General privind retrocedarea imobilului, notificări, sentinţe civile, sentinţa definitivă şi irevocabilă de evacuare, procesul verbal de evacuare şi contractul de închiriere de la noua locuinţă ), precum şi acte din care să rezulte situaţia socio-economică şi locativă prezentă a persoanelor evacuate.

Procedura de acordare a ajutorului de urgenţă pentru plata chiriei necesită, consilierea prealabilă a familiei solicitante, evaluarea situaţiei pentru care se solicită ajutorul în baza actelor prezentate de solicitant. De asemenea familia trebuie să dovedească cu acte imposibilitatea financiară de a închiria o locuinţă prin mijloace proprii.

Menţionăm că dacă venitul pe membru de familie este mai mare decât salariul mediu net pe economie, valabil la momentul calculării punctajului, ajutorul de urgenţă nu se mai acordă.

Valoarea ajutorului de urgenţă pentru plata chiriei este cuprinsă între 700 - 900 lei lunar/familie, în funcţie de punctajul obţinut. Punctajul se calculează conform criteriilor, prevăzute în Anexa 1A, a Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 120/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Perioada de acordare a ajutorului de urgenţă constând în plata chiriei, este de 96 de luni de la data primei dispoziţii emise de Primarul sectorului 1 pentru acordarea ajutorului.

  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare