Skip Navigation Links

 
Skip Navigation Links    
 
În atenţia persoanelor care deţin un certificat de încadrare în grad de handicap

Bucureşti, 19 ianuarie 2017

În conformitate cu prevederile Hotarârii  Nr. 927/2016 din 8 decembrie 2016 pentru modificarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 430/2008,

Ținând cont de instrucțiunile Ministerului Muncii și Justiției Sociale și Autoritatea Națională pentru Persoane cu Dizabilități transmise Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1

Persoanele cu domiciliul pe raza Sectorului 1 care deţin un certificat de încadrare în grad de handicap şi solicită reevaluarea acestuia, trebuie să  cunoască următoarele:

- cererea pentru obţinerea unui nou certificat se depune de către persoana solicitantă, familia sa, reprezentantul legal, asistentul personal, asistentul personal profesionist, organizaţia neguvernamentală al cărei membru este persoana cu handicap sau, în lipsa acestora, de către orice persoană care o reprezintă, la registratura primăriei din localitatea de domiciliu/reşedinţă sau la Registratura DGASPC Sector 1;

    - în cazul persoanelor care solicită reevaluarea, se depune cu 60 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate al certificatului de încadrare în grad de handicap;

Cererile se vor depune la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, Bucureşti, din Bld. Mareșal Averescu, nr.17, sector 1, la Serviciul Evaluare Complexă Persoane Adulte cu Handicap și Monitorizare, Pav.B, cam.2

Programul de lucru  cu publicul este: luni, marţi, joi: 8.00-14.00,

 

 

DIRECTOR GENERAL,

DĂNUȚ IOAN FLEACĂ

  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare